Skatt på varor och tjänster

Dessa kallas ofta för indirekta skatter och omfattar sådana skatter som tas ut på produktion, konsumtion och försäljning av varor och tjänster. Hit räknas mervärdesskatten, moms, och ett antal skatter som tas ut på specifika varor och tjänster, så kallade punktskatter.