Medarbetarsamtal

Ett samtal mellan arbetsgivaren och den anställde om exempelvis behoven i företaget, lön och karriär. Syftar till en högre måluppfyllelse för båda parter.