Inkurans

Värdeminskning av en vara på grund av skada, förslitning eller liknande.