ITC

International Trade Centre är FN-systemets centrala organ för handelsfrämjande. ITC bildades 1964 och är ett gemensamt dotterorgan till UNCTAD och WTO.