Subvention

En typ av ekonomiskt understöd i produktionen av vara eller tjänst.