Brytpunkt

Det finns två brytpunkter i skattesystemet. Vid den nedre börjar man betala statlig inkomstskatt om 20 procent. Efter den övre brytpunkten höjs den skatten till 25 procent. Jämför skiktgräns.