Tillväxt och energi

En av huvudförutsättningarna för välfärden och en god ekonomisk tillväxt är att samhället har en säker tillgång av energi till konkurrenskraftiga priser. Två viktiga utvecklingslinjer i den svenska energiförsörjningen är att oljeberoendet minskat till förmån för en ökad elanvändning samt att energin, totalt sett, används allt mer effektivt.

Efter krisåren i början på 90-talet har BNP vuxit med 90 procent. Under samma period har energianvändningen varit tämligen oförändrad. Sverige har alltså sedan 90-talet kraftigt effektiviserat sin energianvändning.

En viktig utveckling i Sveriges energiförsörjning är utbyggnaden av elproduktionen. Den har minskat vårt oljeberoende till förmån för en ökad elanvändning. Särskilt kraftig var ökningen mellan åren 1974 och 1985, då kärnkraften byggdes ut.