Marknadsvärde

Det värde som ges en vara, tillgång eller tjänst på en fri marknad.