Frihandelsområde

En grupp länder som har undanröjt handelshinder sinsemellan – hinder som importtullar och importkvoter. Flera frihandelsområden har skapats runt om i världen, exempelvis Mercosur i Sydamerika, Nafta i Nordamerika, EU och Efta i Europa.