Företagens storlek

99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företag med mindre än 250 anställda. Endast 0,1 procent av alla företag i Sverige är stora företag, det vill säga har 250 anställda eller fler.

Det svenska företagandet består nästan uteslutande av små och medelstora företag. Om man tittar på företag med 0-249 anställda så är detta 99,9 procent av hela företagsstocken. Dessutom består 99,4 procent av det svenska näringslivet av företag  med 0-49 anställda.

Trots att stora företag endast utgör en liten del av samtliga företag i Sverige, har gruppen flest anställda. 2018 var det ca en miljon som var anställda i stora företag, se nedanstående tabell. Notera också att enmansföretag per definition inte har några anställda. Detta är dock inte samma sak som att ingen arbetar i företaget. En enskild näringsidkare räknas till exempel inte som anställd.

Antal företag och antal anställda per storleksklass

Antal företag per 2018-11-30

Antal företagAntal anställda
Enmansföretag (0)824 325,000,00
Mikroföretag (1-9)270 300,00648 810,00
Små företag (10-49)34 674,00672 078,00
Medelstora företag (50-249)5 717,00555 073,00
Stora företag > 2501 116,001 023 004,00
Totalt 0 - > 2501 136 132,002 898 965,00
LADDA NER
Källa: SCB - Företagsregistret

 

De företag som här är inkluderade i näringslivet är privatägda och utländskt ägda företag som är registrerade som antingen aktiebolag, handels- eller kommanditbolag, enskilda firmor eller fysiska personer. Detta gör att offentliga företag, och andra mindre traditionella typer av företag såsom bostadsrättsföreningar och dödsbon inte är inkluderade här. Dessutom är företag inom traditionellt offentliga sektorer såsom inom försvaret och offentlig förvaltning bortrensade. Du kan läsa mer om hur rensningen är gjord här.