Företagens storlek

99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företag med mindre än 250 anställda. Endast 0,1 procent av alla företag i Sverige är stora företag, det vill säga har 250 anställda eller fler. 

Det svenska företagandet består nästan uteslutande av små och medelstora företag. Om man tittar på företag med 0-249 anställda så är detta 99,9 procent av hela företagsstocken. Dessutom består 99,4 procent av det svenska näringslivet av företag  med 0-49 anställda.

De företag som här är inkluderade i näringslivet är privatägda och utländskt ägda företag som är registrerade som antingen aktiebolag, handels- eller kommanditbolag, enskilda firmor eller fysiska personer. Detta gör att offentliga företag, och andra mindre traditionella typer av företag såsom bostadsrättsföreningar och dödsbon inte är inkluderade här. Dessutom är företag inom traditionellt offentliga sektorer såsom inom försvaret och offentlig förvaltning bortrensade. Du kan läsa mer om hur rensningen är gjord här

Andel och antal företag per storleksklass

År 2016
 AnställdaAndelAntal företag
Enmansföretag 0 73,97 % 820 653
Mikroföretag 1-9 22,43 % 248 830
Små företag 10-49 3,01 % 33 401
Medelstora företag 50-249 0,49 % 5 468
Stora företag > 250 0,09 % 1 029
Totalt 0 - > 250 100 % 1 109 381

Källa: SCB:s Företagsdatabas