Lönestrukturen

En översiktlig beskrivning av lönerna i en viss grupp, lön ofta i kombination med faktorer som differentierar nivåer mellan olika grupper.