Offentlig upphandling

När offentliga institutioner ska göra större inköp måste de ta in anbud från olika konkurrerande företag. Om upphandlingen överstiger ett visst belopp måste information om upphandlingen spridas till alla medlemsländer i EU.