Cykel

Kallas även cyklisk variation. En tidsperiod som utmärks av händelseförlopp som med jämna mellanrum upprepas på likartat sätt. Inom ekonomisk teori talas det ofta om konjunkturcykler, vilket kan avbildas i en kurva över tid från en konjunkturtopp till nästa topp, alternativt från en konjunkturbotten till nästa botten.