Energiintensitet

Energiintensitet beskriver som förhållandet mellan energiförbrukningen i ett land och värdet på landets samlade produktion och uttrycks som tillförd energi per BNP-enhet i fasta priser.