Biobränsle

Bränsle där biomassa är utgångsmaterial. Bränslet kan ha genomgått kemisk eller biologisk process eller omvandling. Det kan även ha använts för andra ändamål tidigare. Biobränsle kan exempelvis vara pellets, spån och briketter.