Transferering

En överföring av resurser från offentlig sektor. Vanliga exempel på en transferering är pensioner, barnbidrag, sjukförsäkringar och arbetslöshetsersättning.