Tokyorundan

Multilateral handelspolitisk förhandlingsrunda mellan medlemsländerna i WTO som ägde rum under perioden 1973 till 1979.