Monopsoni

En marknad som domineras av en enda köpare.