Kapitalstock

Mängden fasta anläggningar och maskiner samt alla kunskap i ekonomin. Kapitalstocken minskar med kapitalförslitning och ökar med inversteringar i realkapital eller humankapital.