Företagskonkurser

Under 2019 försattes 6 687 företag i konkurs. Det var samma antal som föregående år. Flest företag försattes i konkurs inom byggindustrin följt av detaljhandeln.

Antalet företagskonkurser har minskat sedan toppnoteringen 1992. Den höga nivån på konkurser under början av 90-talet orsakades av en svår ekonomisk kris som drabbade Sverige under denna period. Efter en svag uppgång i början på 2000-talet har konkurserna återigen blivit färre, men mellan 2008 och 2009 ökade de något. Orsaken var framför allt en internationell lågkonjunktur i kombination med finanskrisen under hösten 2008 och dess konsekvenser.

Olika branscher drabbas av konkurser i olika utsträckning. Under 2019 var antalet konkurser flest inom byggindustrin följt av detaljhandeln. Konkursutsattheten, antalet konkurser delat med antal företag i branschen, var dock högst inom restaurang och hotell. Du kan läsa mer om konkurser hos UC här