Företagskonkurser

Antalet företagskonkurser ökade med 3 procent under 2017 jämfört med 2016. Det negativa utvecklingen var som mest påtaglig inom byggbranschen samt hotell- och restaurangbranschen.

Antalet företagskonkurser har minskat stadigt sedan toppnoteringen 1992. Den höga nivån på konkurser under början av 90-talet orsakades av en svår ekonomisk kris som drabbade Sverige under denna period. Efter en svag uppgång i början på 2000-talet har konkurserna återigen blivit färre, men mellan 2008 och 2009 ökade de något. Orsaken var framför allt en internationell lågkonjunktur i kombination med finanskrisen under hösten 2008 och dess konsekvenser.

Sedan 2013 har antalet konkurser återigen minskat men för 2017 har utvecklingen vänt. De två stora branscherna som främst drabbades var byggbranschen samt hotell- och restaurangbranschen. Antalet företagskonkurser för byggbranschen ökade totalt med 10 procent och hotell- och restaurangbranschen med 19 procent för 2017.

Enligt UC som presenterar statistiken kan det finnas många anledningar till den negativa utvecklingen. Ett konsekvent ökande av antalet företagsbedrägerier kan vara en anledning men även övergången av arbetskraft från ROT-sektorn till större anläggningsarbeten inom byggbranschen och höjningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar inom hotell och restaurang.