Företagskonkurser

Antalet företagskonkurser minskade med 6 procent under 2016 jämfört med 2015. Under förra året gick 5 675 företag i konkurs. Under 2016 var byggindustrin den branch där flest konkurser inträffade.

Sedan toppnoteringen 1992, i samband med den svåra ekonomiska kris som då drabbade Sverige, har antalet företagskonkurser minskat stadigt. Efter en svag uppgång i början på 2000-talet har konkurserna återigen blivit färre.

Mellan 2008 och 2009 ökade företagskonkurserna med 25 procent. Orsaken är framför allt den internationella lågkonjunkturen i kombination med finanskrisen under hösten 2008 och dess konsekvenser. Nivån på antalet företagskonkurser är nu lite lägre än nivåerna efter IT-kraschen i början av 2000-talet. Förra årets siffra är dock fortfarande långt under de nivåer som vi såg i samband med krisen i början av 90-talet.