Innovatör

Person som har förmågan att se marknadspotensial i ny kunskap. Innovatörer gör innovationer av nya forskningsrön.