Kapitalinkomstskatt

Samlingsnamn på de skatter man betalar på ränteintäkter, utdelningar samt vinster vid försäljning av kapitaltillgångar, exempelvis aktier. Skattesatsen är normalt sett 30 procent.