Nystartade företag per företagsform

Under 2021 startades cirka 79 000 nya företag. De absolut flesta av alla nystartade företag är antingen en enskild firma eller ett aktiebolag. Utöver dessa företagsformer finns även handels- eller kommanditbolag som motsvarade 2 procent av alla nystartade företag.

Det är företagets grundare som väljer bolagsform. Enligt svensk lagstiftning finns det flera olika företagsformer; de vanligaste är enskild firma eller enskild näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag som är en form av handelsbolag och aktiebolag. Den viktigaste skillnaden är att ägare av aktiebolag har ett begränsat ansvar för företagets skulder. För en enskild firma är ägaren fullt ansvarig för företagets skulder. Kommanditbolag är ett mellanting där vissa ägare, kommanditdelägare, har begränsat ansvar.

Det finns även andra skillnader såsom minsta antalet delägare, var ansvarsfrågan ligger och kapitalinsats. För att starta en enskild firma krävs inget kapital enligt lag, men för att starta ett aktiebolag kräver lagen ett aktiekapital på minst 25 000 kr. Före år 2020 krävdes 50 000 och före år 2010 krävdes 100 000 i aktiekapital för att få starta ett aktiebolag.

Den vanligaste företagsformen för nystartade företag är aktiebolag, drygt 50 procent av alla nystartade företag startades som aktiebolag. Enskilda firmor motsvarade knappt 48 procent av de nystartade företagens företagsform 2021 och 2 procent som handels- eller kommanditbolag.

Nystartade företag 2021

Efter näringsgren och företagsform

Nystartade företag (antal)Andel aktiebolag (%)Andel handelsbolag* (%)Andel enskild firma (%)
Jordbruk, skogsbruk och fiske2 315,0021,003,0076,50
Industrinäringar11 896,0052,001,0046,90
- Tillverkning3 382,0044,003,0053,70
- Byggverksamhet8 514,0055,001,0044,20
Tjänstenäringar63 611,0051,002,0046,80
- Handel, service av motorfordon11 614,0045,004,0050,90
- Transport och magasinering2 804,0034,001,0065,50
- Hotell- och restaurang2 874,0054,004,0041,80
- Media och telekommunikation2 329,0043,002,0054,90
- Programmering, informationstjänster3 941,0069,001,0029,90
- Finans, försäkring och fastigheter5 897,0082,001,0017,20
- Juridisk, ekonomisk konsultverksamhet7 711,0071,001,0028,20
- Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet, forskning3 032,0071,001,0027,90
- Reklam, marknadsföring1 005,0045,003,0051,80
- Övrig specialiserad konsultverksamhet2 763,0035,001,0063,80
- Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning, övriga kontorstjänster4 291,0048,002,0049,60
- Utbildning2 966,0032,002,0066,10
- Vård, omsorg2 693,0061,001,0037,90
- Kultur, nöje, fritid4 196,0030,003,0066,90
- Övrig service, personliga tjänster5 495,0023,001,0075,40
Bransch ospecificerad868,0045,003,0051,60
Samtliga näringsgrenar78 690,0050,002,0048,00
LADDA NER
Källa: Tillväxtanalys
* Avser handels- och kommanditbolag