Nystartade företag per företagsform

Under 2017 startades knappt 70 000 nya företag. Majoriteten startades som enskild firma, både inom industrin och inom tjänstesektorn. Vanligaste företagsformen bland nystartade företag var därefter aktiebolag. Runt en tjugondel av företagen startades som handels- eller kommanditbolag.

Det är företagets grundare som väljer bolagsform. Enligt svensk lagstiftning finns det flera olika företagsformer; de vanligaste är enskild firma eller enskild näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag som är en form av handelsbolag och aktiebolag. Den viktigaste skillnaden är att ägare av aktiebolag har ett begränsat ansvar för företagets skulder. För en enskild firma är ägaren fullt ansvarig för företagets skulder. Kommanditbolag är ett mellanting där vissa ägare, kommanditdelägare, har begränsat ansvar.

Det finns även andra skillnader såsom minsta antalet delägare, var ansvarsfrågan ligger och kapitalinsats. För att starta en enskild firma krävs inget kapital enligt lag, men för att starta ett aktiebolag kräver lagen ett aktiekapital på minst 50 000 kr. Före år 2010 krävdes det 100 000 i aktiekapital för att få starta ett aktiebolag.

Den vanligaste företagsformen för nystartade företag är enskild firma, 52 procent av alla nystartade företag startades som enskild firma under 2017. 44 procent startades som aktiebolag och 4 procent som handels- eller kommanditbolag.

Nystartade företag 2017

Efter näringsgren och företagsform

Nystartade företag (antal)Andel aktiebolag (%)Andel handelsbolag* (%)Andel enskild firma (%)
Jordbruk, skogsbruk och fiske1 72518379
Industrinäringar10 03545352
- Tillverkning2 86539557
- Byggverksamhet7 17047251
Tjänstenäringar56 19745451
- Handel, service av motorfordon9 18541851
- Transport och magasinering1 85142256
- Hotell- och restaurang2 92547944
- Media och telekommunikation1 75736757
- Programmering, informationstjänster3 71561336
- Finans, försäkring och fastigheter4 86381217
- Juridisk, ekonomisk konsultverksamhet7 26161237
- Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet, forskning2 92163235
- Reklam, marknadsföring84043453
- Övrig specialiserad konsultverksamhet2 77029269
- Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning, övriga kontorstjänster3 63243552
- Utbildning2 66822474
- Vård, omsorg2 77956142
- Kultur, nöje, fritid4 25716678
- Övrig service, personliga tjänster4 77314383
Bransch ospecificerad930401248
Samtliga näringsgrenar68 88744452
LADDA NER
Källa: Tillväxtanalys
* Avser handels- och kommanditbolag