Nystartade företag per företagsform

Under 2017 startades knappt 70 000 nya företag. Majoriteten startades som enskild firma, både inom industrin och inom tjänstesektorn. Vanligaste företagsformen bland nystartade företag var därefter aktiebolag. Runt en tjugondel av företagen startades som handels- eller kommanditbolag.

Det är företagets grundare som väljer bolagsform. Enligt svensk lagstiftning finns det flera olika företagsformer; de vanligaste är enskild firma eller enskild näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag som är en form av handelsbolag och aktiebolag. Den viktigaste skillnaden är att ägare av aktiebolag har ett begränsat ansvar för företagets skulder. För en enskild firma är ägaren fullt ansvarig för företagets skulder. Kommanditbolag är ett mellanting där vissa ägare, kommanditdelägare, har begränsat ansvar.

Det finns även andra skillnader såsom minsta antalet delägare, var ansvarsfrågan ligger och kapitalinsats. För att starta en enskild firma krävs inget kapital enligt lag, men för att starta ett aktiebolag kräver lagen ett aktiekapital på minst 50 000 kr. Före år 2010 krävdes det 100 000 i aktiekapital för att få starta ett aktiebolag.

Den vanligaste företagsformen för nystartade företag är enskild firma, 52 procent av alla nystartade företag startades som enskild firma under 2017. 44 procent startades som aktiebolag och 4 procent som handels- eller kommanditbolag.

Nystartade företag 2017

Efter näringsgren och företagsform

Nystartade företag (antal)Andel aktiebolag (%)Andel handelsbolag* (%)Andel enskild firma (%)
Jordbruk, skogsbruk och fiske1 725,0018,003,0079,00
Industrinäringar10 035,0045,003,0052,00
- Tillverkning2 865,0039,005,0057,00
- Byggverksamhet7 170,0047,002,0051,00
Tjänstenäringar56 197,0045,004,0051,00
- Handel, service av motorfordon9 185,0041,008,0051,00
- Transport och magasinering1 851,0042,002,0056,00
- Hotell- och restaurang2 925,0047,009,0044,00
- Media och telekommunikation1 757,0036,007,0057,00
- Programmering, informationstjänster3 715,0061,003,0036,00
- Finans, försäkring och fastigheter4 863,0081,002,0017,00
- Juridisk, ekonomisk konsultverksamhet7 261,0061,002,0037,00
- Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet, forskning2 921,0063,002,0035,00
- Reklam, marknadsföring840,0043,004,0053,00
- Övrig specialiserad konsultverksamhet2 770,0029,002,0069,00
- Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning, övriga kontorstjänster3 632,0043,005,0052,00
- Utbildning2 668,0022,004,0074,00
- Vård, omsorg2 779,0056,001,0042,00
- Kultur, nöje, fritid4 257,0016,006,0078,00
- Övrig service, personliga tjänster4 773,0014,003,0083,00
Bransch ospecificerad930,0040,0012,0048,00
Samtliga näringsgrenar68 887,0044,004,0052,00
LADDA NER
Källa: Tillväxtanalys
* Avser handels- och kommanditbolag