Nystartade företag per företagsform

Under 2020 startades cirka 74 000 nya företag. De absolut flesta av alla nystartade företag är antingen en enskild firma eller ett aktiebolag. Utöver dessa företagsformer finns även handels- eller kommanditbolag som motsvarade ungefär 2 procent av alla nystartade företag.

Det är företagets grundare som väljer bolagsform. Enligt svensk lagstiftning finns det flera olika företagsformer; de vanligaste är enskild firma eller enskild näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag som är en form av handelsbolag och aktiebolag. Den viktigaste skillnaden är att ägare av aktiebolag har ett begränsat ansvar för företagets skulder. För en enskild firma är ägaren fullt ansvarig för företagets skulder. Kommanditbolag är ett mellanting där vissa ägare, kommanditdelägare, har begränsat ansvar.

Det finns även andra skillnader såsom minsta antalet delägare, var ansvarsfrågan ligger och kapitalinsats. För att starta en enskild firma krävs inget kapital enligt lag, men för att starta ett aktiebolag kräver lagen ett aktiekapital på minst 25 000 kr. Före år 2020 krävdes 50 000 och före år 2010 krävdes 100 000 i aktiekapital för att få starta ett aktiebolag.

Den vanligaste företagsformen för nystartade företag är aktiebolag, 50 procent av alla nystartade företag startades som aktiebolag. Enskilda firmor motsvarade 48 procent av de nystartade företagens företagsform 2020 och 2 procent som handels- eller kommanditbolag.

Nystartade företag 2019

Efter näringsgren och företagsform

Nystartade företag (antal)Andel aktiebolag (%)Andel handelsbolag* (%)Andel enskild firma (%)
Jordbruk, skogsbruk och fiske2 002,0020,002,0077,60
Industrinäringar10 769,0050,002,0048,20
- Tillverkning3 131,0043,003,0053,70
- Byggverksamhet7 638,0053,001,0045,90
Tjänstenäringar59 930,0050,003,0047,20
- Handel, service av motorfordon10 705,0047,005,0048,40
- Transport och magasinering2 341,0036,001,0062,20
- Hotell- och restaurang2 671,0054,005,0040,60
- Media och telekommunikation2 040,0044,003,0052,40
- Programmering, informationstjänster3 831,0064,002,0034,30
- Finans, försäkring och fastigheter5 090,0081,001,0017,60
- Juridisk, ekonomisk konsultverksamhet7 635,0069,001,0030,10
- Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet, forskning2 977,0069,001,0030,00
- Reklam, marknadsföring1 018,0049,002,0048,90
- Övrig specialiserad konsultverksamhet2 662,0034,002,0064,40
- Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning, övriga kontorstjänster4 122,0047,003,0050,20
- Utbildning2 887,0030,002,0068,00
- Vård, omsorg2 616,0061,001,0038,10
- Kultur, nöje, fritid3 760,0027,004,0069,00
- Övrig service, personliga tjänster5 575,0022,002,0076,40
Bransch ospecificerad986,0042,006,0051,20
Samtliga näringsgrenar73 687,0049,002,0048,00
LADDA NER
Källa: Tillväxtanalys
* Avser handels- och kommanditbolag