Nystartade företag per företagsform

Under 2016 startades drygt 70 000 nya företag. Majoriteten startades som enskild firma, både inom industrin och inom tjänstesektorn. Vanligaste företagsformen bland nystartade företag var därefter aktiebolag. Runt en tjugondel av företagen startades som handels- eller kommanditbolag.

Det är företagets grundare som väljer bolagsform. Enligt svensk lagstiftning finns det flera olika företagsformer; de vanligaste är enskild firma eller enskild näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag som är en form av handelsbolag och aktiebolag. Den viktigaste skillnaden är att ägare av aktiebolag har ett begränsat ansvar för företagets skulder. För en enskild firma är ägaren fullt ansvarig för företagets skulder. Kommanditbolag är ett mellanting där vissa ägare, kommanditdelägare, har begränsat ansvar.

Det finns även andra skillnader såsom minsta antalet delägare, var ansvarsfrågan ligger och kapitalinsats. För att starta en enskild firma krävs inget kapital enligt lag, men för att starta ett aktiebolag kräver lagen ett aktiekapital på minst 50 000 kr. Före år 2010 krävdes det 100 000 i aktiekapital för att få starta ett aktiebolag.

Den vanligaste företagsformen för nystartade företag är enskild firma, 52 procent av alla nystartade företag startades som enskild firma under 2016. 44 procent startades som aktiebolag och 4 procent som handels- eller kommanditbolag.

Nystartade företag 2016

Efter näringsgren och företagsform

Nystartade företag (antal)Andel aktiebolag (%)Andel handelsbolag* (%)Andel enskild firma (%)
Jordbruk, skogsbruk och fiske1 68617380
Industrinäringar10 25345352
- Tillverkning2 96241454
- Byggverksamhet7 29147251
Tjänstenäringar59 88344551
- Handel, service av motorfordon9 81843750
- Transport och magasinering1 91441257
- Hotell- och restaurang2 88847944
- Media och telekommunikation1 75236955
- Programmering, informationstjänster3 73756440
- Finans, försäkring och fastigheter5 23681217
- Juridisk, ekonomisk konsultverksamhet7 28058240
- Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet, forskning2 87063136
- Reklam, marknadsföring92145550
- Övrig specialiserad konsultverksamhet2 96427370
- Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning, övriga kontorstjänster3 82340655
- Utbildning2 81924373
- Vård, omsorg3 38058340
- Kultur, nöje, fritid4 41016777
- Övrig service, personliga tjänster4 95015283
Samtliga näringsgrenar71 82244452
Källa: Tillväxtanalys
Av okänd anledning saknas 3 företag när dessa delas upp på branscher vilket medför att det totala antalet nystartade företag här uppgår till 71 822
* Avser handels- och kommanditbolag