Nystartade företag per företagsform

Under 2019 startades drygt 65 000 nya företag. Majoriteten startades som enskild firma, både inom industrin och inom tjänstesektorn. Vanligaste företagsformen bland nystartade företag var därefter aktiebolag. Runt en tjugondel av företagen startades som handels- eller kommanditbolag.

Det är företagets grundare som väljer bolagsform. Enligt svensk lagstiftning finns det flera olika företagsformer; de vanligaste är enskild firma eller enskild näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag som är en form av handelsbolag och aktiebolag. Den viktigaste skillnaden är att ägare av aktiebolag har ett begränsat ansvar för företagets skulder. För en enskild firma är ägaren fullt ansvarig för företagets skulder. Kommanditbolag är ett mellanting där vissa ägare, kommanditdelägare, har begränsat ansvar.

Det finns även andra skillnader såsom minsta antalet delägare, var ansvarsfrågan ligger och kapitalinsats. För att starta en enskild firma krävs inget kapital enligt lag, men för att starta ett aktiebolag kräver lagen ett aktiekapital på minst 25 000 kr. Före år 2020 krävdes 50 000 och före år 2010 krävdes 100 000 i aktiekapital för att få starta ett aktiebolag.

Den vanligaste företagsformen för nystartade företag är enskild firma, 53 procent av alla nystartade företag startades som enskild firma under 2019. 44 procent startades som aktiebolag och 4 procent som handels- eller kommanditbolag.

Nystartade företag 2019

Efter näringsgren och företagsform

Nystartade företag (antal)Andel aktiebolag (%)Andel handelsbolag* (%)Andel enskild firma (%)
Jordbruk, skogsbruk och fiske1 647,0019,003,0078,00
Industrinäringar9 231,0045,002,0052,90
- Tillverkning2 727,0038,003,0058,60
- Byggverksamhet6 504,0048,002,0050,50
Tjänstenäringar55 087,0044,004,0051,90
- Handel, service av motorfordon8 613,0042,007,0051,40
- Transport och magasinering2 113,0037,002,0061,20
- Hotell- och restaurang2 795,0049,007,0044,00
- Media och telekommunikation1 813,0037,005,0058,50
- Programmering, informationstjänster3 556,0064,002,0033,90
- Finans, försäkring och fastigheter4 530,0080,002,0018,20
- Juridisk, ekonomisk konsultverksamhet7 174,0061,002,0037,00
- Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet, forskning2 732,0065,001,0033,70
- Reklam, marknadsföring836,0041,005,0053,80
- Övrig specialiserad konsultverksamhet2 584,0029,003,0068,60
- Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning, övriga kontorstjänster3 833,0039,005,0055,80
- Utbildning2 607,0023,004,0073,50
- Vård, omsorg2 312,0055,002,0042,90
- Kultur, nöje, fritid4 275,0018,005,0076,70
- Övrig service, personliga tjänster5 314,0014,002,0083,20
Bransch ospecificerad927,0035,007,0057,20
Samtliga näringsgrenar66 892,0044,004,0053,00
LADDA NER
Källa: Tillväxtanalys
* Avser handels- och kommanditbolag