Nystartade företag per företagsform

Under 2022 startades cirka 73 000 nya företag. De absolut flesta av alla nystartade företag är antingen en enskild firma eller ett aktiebolag. Utöver dessa företagsformer finns även handels- eller kommanditbolag som motsvarade 2 procent av alla nystartade företag.

Det är företagets grundare som väljer bolagsform. Enligt svensk lagstiftning finns det flera olika företagsformer; de vanligaste är enskild firma eller enskild näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag som är en form av handelsbolag och aktiebolag. Den viktigaste skillnaden är att ägare av aktiebolag har ett begränsat ansvar för företagets skulder. För en enskild firma är ägaren fullt ansvarig för företagets skulder. Kommanditbolag är ett mellanting där vissa ägare, kommanditdelägare, har begränsat ansvar.

Det finns även andra skillnader såsom minsta antalet delägare, var ansvarsfrågan ligger och kapitalinsats. För att starta en enskild firma krävs inget kapital enligt lag, men för att starta ett aktiebolag kräver lagen ett aktiekapital på minst 25 000 kr. Före år 2020 krävdes 50 000 och före år 2010 krävdes 100 000 i aktiekapital för att få starta ett aktiebolag.

Den vanligaste företagsformen för nystartade företag är aktiebolag, drygt 55 procent av alla nystartade företag startades som aktiebolag. Enskilda firmor motsvarade knappt 45 procent av de nystartade företagens företagsform 2021 och cirka 2 procent som handels- eller kommanditbolag.

Nystartade företag 2022

Efter näringsgren och företagsform

Nystartade företag (antal)Andel aktiebolag (%)Andel handelsbolag* (%)Andel enskild firma (%)
Jordbruk, skogsbruk och fiske1 93925273
Industrinäringar16 069372835
- Tillverkning4 702293339
- Byggverksamhet11 367402733
Tjänstenäringar59 87654244
- Handel, service av motorfordon10 10243453
- Transport och magasinering2 53441158
- Hotell- och restaurang2 69558438
- Media och telekommunikation2 08848250
- Programmering, informationstjänster4 08172127
- Finans, försäkring och fastigheter5 74083116
- Juridisk, ekonomisk konsultverksamhet7 79075124
- Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet, forskning3 02274025
- Reklam, marknadsföring1 01542453
- Övrig specialiserad konsultverksamhet2 57440259
- Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning, övriga kontorstjänster4 03851246
- Utbildning2 49435263
- Vård, omsorg2 92468131
- Kultur, nöje, fritid4 25025372
- Övrig service, personliga tjänster4 52927173
Bransch ospecificerad75743453
Samtliga näringsgrenar73 18254245
LADDA NER
Källa: Tillväxtanalys
* Avser handels- och kommanditbolag