Nystartade företag per företagsform

Under 2018 startades drygt 65 000 nya företag. Majoriteten startades som enskild firma, både inom industrin och inom tjänstesektorn. Vanligaste företagsformen bland nystartade företag var därefter aktiebolag. Runt en tjugondel av företagen startades som handels- eller kommanditbolag.

Det är företagets grundare som väljer bolagsform. Enligt svensk lagstiftning finns det flera olika företagsformer; de vanligaste är enskild firma eller enskild näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag som är en form av handelsbolag och aktiebolag. Den viktigaste skillnaden är att ägare av aktiebolag har ett begränsat ansvar för företagets skulder. För en enskild firma är ägaren fullt ansvarig för företagets skulder. Kommanditbolag är ett mellanting där vissa ägare, kommanditdelägare, har begränsat ansvar.

Det finns även andra skillnader såsom minsta antalet delägare, var ansvarsfrågan ligger och kapitalinsats. För att starta en enskild firma krävs inget kapital enligt lag, men för att starta ett aktiebolag kräver lagen ett aktiekapital på minst 25 000 kr. Före år 2020 krävdes 50 000 och före år 2010 krävdes 100 000 i aktiekapital för att få starta ett aktiebolag.

Den vanligaste företagsformen för nystartade företag är enskild firma, 51 procent av alla nystartade företag startades som enskild firma under 2018. 45 procent startades som aktiebolag och 4 procent som handels- eller kommanditbolag.

Nystartade företag 2017

Efter näringsgren och företagsform

Nystartade företag (antal)Andel aktiebolag (%)Andel handelsbolag* (%)Andel enskild firma (%)
Jordbruk, skogsbruk och fiske1 586,0018,002,0080,00
Industrinäringar9 449,0044,003,0053,00
- Tillverkning2 751,0038,004,0058,00
- Byggverksamhet6 698,0047,002,0051,00
Tjänstenäringar54 828,0046,004,0050,00
- Handel, service av motorfordon8 795,0044,007,0049,00
- Transport och magasinering1 949,0041,002,0057,00
- Hotell- och restaurang2 717,0046,009,0045,00
- Media och telekommunikation1 624,0038,005,0057,00
- Programmering, informationstjänster3 780,0064,002,0034,00
- Finans, försäkring och fastigheter4 460,0081,002,0017,00
- Juridisk, ekonomisk konsultverksamhet7 197,0063,002,0035,00
- Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet, forskning2 888,0062,001,0036,00
- Reklam, marknadsföring810,0041,006,0054,00
- Övrig specialiserad konsultverksamhet2 623,0030,003,0067,00
- Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning, övriga kontorstjänster3 647,0042,004,0054,00
- Utbildning2 665,0022,003,0074,00
- Vård, omsorg2 655,0055,002,0043,00
- Kultur, nöje, fritid4 202,0019,005,0076,00
- Övrig service, personliga tjänster4 816,0015,002,0083,00
Bransch ospecificerad887,0041,0010,0049,00
Samtliga näringsgrenar66 750,0045,004,0051,00
LADDA NER
Källa: Tillväxtanalys
* Avser handels- och kommanditbolag