Elproduktion med vindkraft - internationellt

Sverige var år 2022 den näst största producenten av vindkraft per capita och den elfte största total. Det är bara Danmark som producerar mer vindkraft per capita än Sverige. År 2022 producerade Sverige 32,6 TWh medan världens största producent Kina producerade 762,7 TWh.

Sverige producerar förhållandevis mycket vindkraftsel. År 2022 producerade Sverige näst mest vindkraft per capita i världen med 3,1 MWh/capita. Danmark producerade under samma år 3,2 MWh/capita medan Kina producerade 0,5 MWh/capita.

Sverige producerade fjärde mest vindkraft inom EU år 2022. Tyskland är det land i EU som producerade mest vindkraftsel, deras produktion är dock sex gånger lägre än Kinas.

Internationell statistik utgår ofta från att den el som produceras i landet också används i samma land. Detta är inte helt förenligt med att vi nuförtiden har öppna marknader för el som säljs och köps över gränserna. Den producerade elen kan därför produceras i ett land och säljas till viss del till ett annat.