Substitutionselasticitet

Anta att ett företag använder sig av två produktionsfaktorer för att producera sin vara, exempelvis arbetskraft och kapital. Man kan säga att priset för arbete är lönen och priset för kapital är räntan. Till en början har företaget bestämt sig för ett visst förhållande mellan arbetsstyrkan och kapitalet (maskinparken med mera). Vad händer då om till exempel räntorna ökar? Substitutionselasticiteten anger hur mycket kvoten mellan två faktorer, i detta fall kapital och arbetskraft, ändras om prisrelationen ändras.