Världsekonomi

Syftar på helheten av olika länders ekonomier, då dessa är starkt beroende av varandra.