LOU

Lagen om Offentlig Upphandling. Lagen reglerar vad som måste läggas ut på offentlig upphandling och hur en offentlig upphandling ska gå till.