Budgeteringsmarginal

Den marginal som finns för oförutsedda utgifer under det så kallade utgiftstaket. Under den period som utgiftstaket omfattar, tre år, kan den samhällsekonomiska utvecklingen vara en annan än den som fanns när taket utformades. Detta gör att det är bra att det finns en marginal för denna typen av oförutsedda förändringar. Man kan säga att budgeteringsmarginalen är en buffert mot olika typer av risker som till exempel högre arbetslöshet än väntat.