Delad befogenhet

När EU har delad befogenhet får medlemsstaterna endast anta egna lagar om EU inte har föreslagit egen lagstiftning eller beslutat att inte anta (fler) lagar inom området. EU har delad befogenhet med medlemsstaterna inom: den inre marknaden, jordbruk, fiskeri, miljö, konsumentskydd, transport, transeuropeiska nät, energi, området frihet, säkerhet och rättvisa, samt ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.