Utbildningskostnader - internationellt

Kostnaden för utbildningsväsendet i Sverige ligger strax över OECD-snittet och uppgick år 2014 till 5,4 procent av BNP. Storbritannien placerar sig högst upp bland länderna i OECD och lägst hamnar Luxemburg.

Investeringar i utbildningssektorn är viktigt för att bland annat skapa ekonomisk tillväxt, öka produktiviteten och för att minska sociala ojämlikheter i samhället. Investeringarna kan mätas som utbildningskostnadernas andel av BNP.  Detta innebär att man tittar på hur stor del av ländernas resurser som går till utbildning i relation till värdet av alla de varor och tjänster som produceras i ett land under ett år. Resurserna innefattar både utbildningar inom privata och offentliga institutioner samt privata och offentliga finansieringssystem. Variabeln visar hur ett land prioriterar utbildning i förhållande till andra områden när man fördelar resurser.

Länderna inom OECD lägger i genomsnitt 5,2 procent av BNPutbildning. Sverige placerar sig strax över snittet på 5,4 procent och OECD:s partnerland Costa Rica toppar listan på 8 procent. Lägst bland länderna i OECD placerar sig Luxemburg på 3,6 procent.

Hur stora utbildningskostnaderna i ett land är påverkas naturligtvis av hur många barn och ungdomar som är i skolåldern, hur många som går i skolan och hur mycket landet satsar på varje elev eller student. I takt med att allt fler väljer att genomgå en gymnasie- och universitetsutbildning har utgifterna för utbildning också ökat.

Läs mer ländernas utbildningssatsningar per elev här.