Fokus EU

I den här sektionen presenteras fakta och statistik om EU och dess medlemmar

Utforska EU-länder

 

Ändra inställningar

Huvudmått Jämförelse Markör
Länder/områden att placera längst till vänster:
  (Välj länder/områden som du lättare vill kunna urskilja från övriga.)
  Sortering av övriga:

  Vet du hur EU:s budget ser ut?

  EU:s budget

  • Inre marknaden och innovation: 12,4 Md euro

  • Sammanhållning och resiliens: 34,4 Md euro

  • Naturresurser och miljö: 34,1 Md euro

  • Migration och gränsförvaltning: 1,8 Md euro

  • Säkerhet och försvar: 0,7 Md euro

  • Grannländer och omvärlden: 8,3 Md euro

  • Europeisk offentlig förvaltning: 6,7 Md euro

  • Särskilda instrument: 1,6 Md euro

  Källa: EU-kommissionen

  Vet du hur mycket av Sveriges varuhandel som sker inom EU?

  Andel av total varuhandel inom EU

  Nära 60 procent av Sveriges utrikeshandel med varor är med andra EU-länder.

  56,2%
  57,0%
  55,5%
  57,9%
  59,8%
  58,7%

  2002

  2005

  2010

  2015

  2020

  2022