Fyra friheterna

De fyra friheterna innebär att varor, tjänster, personer, och kapital ska kunna röra sig i hela EU utan några hinder så som tullar, gränskontroller, och avgifter. Dessa friheter existerar främst för att främja den inre marknaden.