Arbetsmarknad

I den här sektionen presenteras fakta och statistik om arbetsmarknaden

 

Definitioner på arbetsmarknaden

 • Personer som kan börja jobba inom 14 dagar och aktivt sökt jobb de senaste fyra veckorna eller ska påbörja ett nytt jobb inom tre månader räknas som arbetslösa. 

 • En person räknas som sysselsatt om den utfört minst en timmes arbete under en mätvecka, antingen som anställd, företagare eller medhjälpare i ett familjeföretag.

 • Arbetskraften innefattar personer som är sysselsatta och arbetslösa

Arbetslösheten beräknas genom att dividera antalet arbetslösa med arbetskraften. Vet du vad arbetslösheten var år 2023?

Arbetslöshet

  Procent
 • 1970: 1,9 Procent

 • 1971: 3,1 Procent

 • 1972: 3,3 Procent

 • 1973: 3,1 Procent

 • 1974: 2,4 Procent

 • 1975: 2,0 Procent

 • 1976: 1,9 Procent

 • 1977: 2,2 Procent

 • 1978: 2,8 Procent

 • 1979: 2,6 Procent

 • 1980: 2,5 Procent

 • 1981: 3,2 Procent

 • 1982: 4,0 Procent

 • 1983: 4,4 Procent

 • 1984: 3,9 Procent

 • 1985: 3,6 Procent

 • 1986: 3,4 Procent

 • 1987: 2,9 Procent

 • 1988: 2,5 Procent

 • 1989: 2,2 Procent

 • 1990: 2,4 Procent

 • 1991: 3,9 Procent

 • 1992: 6,6 Procent

 • 1993: 10,2 Procent

 • 1994: 10,6 Procent

 • 1995: 10,0 Procent

 • 1996: 10,7 Procent

 • 1997: 11,0 Procent

 • 1998: 9,3 Procent

 • 1999: 7,9 Procent

 • 2000: 6,7 Procent

 • 2001: 6,0 Procent

 • 2002: 6,1 Procent

 • 2003: 6,8 Procent

 • 2004: 7,6 Procent

 • 2005: 7,9 Procent

 • 2006: 7,2 Procent

 • 2007: 6,3 Procent

 • 2008: 6,3 Procent

 • 2009: 8,5 Procent

 • 2010: 8,8 Procent

 • 2011: 8,0 Procent

 • 2012: 8,1 Procent

 • 2013: 8,3 Procent

 • 2014: 8,1 Procent

 • 2015: 7,6 Procent

 • 2016: 7,1 Procent

 • 2017: 6,8 Procent

 • 2018: 6,5 Procent

 • 2019: 7,0 Procent

 • 2020: 8,7 Procent

 • 2021: 8,9 Procent

 • 2022: 7,4 Procent

 • 2023: 7,6 Procent

Källa: SCB

Delar av de som arbetar gör det inom offentlig verksamhet och vissa gör det inom näringslivet. Vet du hur fördelningen ser ut?

Privat och offentlig sysselsättning

 • Offentlig sysselsättning: 29,8 Procent

 • Privat sysselsättning: 70,2 Procent

Källa: SCB

Skillnaderna mellan män och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har minskat drastiskt de senaste 50 åren

 

Jämställdhet på arbetsmarknaden

  Sysselsättningsgap, 16-64 år
 • 1970: 25,8 Procentenheter

 • 1971: 23,9 Procentenheter

 • 1972: 22,6 Procentenheter

 • 1973: 22,3 Procentenheter

 • 1974: 20,9 Procentenheter

 • 1975: 19,3 Procentenheter

 • 1976: 18,4 Procentenheter

 • 1977: 16,2 Procentenheter

 • 1978: 14,1 Procentenheter

 • 1979: 12,9 Procentenheter

 • 1980: 11,8 Procentenheter

 • 1981: 9,2 Procentenheter

 • 1982: 8,2 Procentenheter

 • 1983: 7,1 Procentenheter

 • 1984: 6,4 Procentenheter

 • 1985: 5,7 Procentenheter

 • 1986: 4,9 Procentenheter

 • 1987: 4,5 Procentenheter

 • 1988: 4,3 Procentenheter

 • 1989: 4,4 Procentenheter

 • 1990: 4,1 Procentenheter

 • 1991: 3,4 Procentenheter

 • 1992: 2,0 Procentenheter

 • 1993: 0,9 Procentenheter

 • 1994: 1,7 Procentenheter

 • 1995: 2,7 Procentenheter

 • 1996: 3,3 Procentenheter

 • 1997: 3,7 Procentenheter

 • 1998: 4,3 Procentenheter

 • 1999: 4,2 Procentenheter

 • 2000: 4,1 Procentenheter

 • 2001: 4,2 Procentenheter

 • 2002: 3,7 Procentenheter

 • 2003: 3,6 Procentenheter

 • 2004: 4,0 Procentenheter

 • 2005: 4,8 Procentenheter

 • 2006: 5,3 Procentenheter

 • 2007: 5,2 Procentenheter

 • 2008: 5,3 Procentenheter

 • 2009: 4,4 Procentenheter

 • 2010: 5,4 Procentenheter

 • 2011: 5,0 Procentenheter

 • 2012: 4,1 Procentenheter

 • 2013: 4,1 Procentenheter

 • 2014: 3,7 Procentenheter

 • 2015: 3,4 Procentenheter

 • 2016: 3,1 Procentenheter

 • 2017: 3,2 Procentenheter

 • 2018: 3,3 Procentenheter

 • 2019: 4,0 Procentenheter

 • 2020: 4,3 Procentenheter

 • 2021: 4,4 Procentenheter

 • 2022: 4,8 Procentenheter

 • 2023: 3,7 Procentenheter

Källa: SCB