EU

Här hittar du Ekonomifaktas undervisningskompendium om EU. Genom övningsuppgifter, diskussionsuppgifter och ett quiz går vi igenom hur den svenska ekonomin påverkas av EU-medlemskapet.

Sveriges medlemskap i EU har inneburit att den svenska ekonomin är mer sammanlänkad med världsekonomin än någonsin tidigare. Beslut om handelsavtal som fattas i Bryssel har konsekvenser för svenska företags förutsättningar att exportera och importera varor och tjänster. Det påverkar efterfrågan på svenska produkter och företagens möjligheter att anställa personal. I förlängningen påverkar detta hur mycket skatter som betalas för att finansiera välfärdssektorn.

Den fria rörligheten över nationsgränserna gör det möjligt att utbilda sig och söka jobb i vilket EU-land som helst. Det förbättrar matchningen på arbetsmarknaden och människors möjligheter att hitta jobb som de trivs med. Medlemskapet i EU har också inneburit att många beslut som tidigare fattades på nationell nivå i dag debatteras i Bryssel.

EU i klassrummet

För att illustrera hur EU-medlemskapet påverkar den svenska ekonomin har Ekonomifakta tagit fram ett undervisningskompendium med övningsuppgifter om EU. Kompendiet innehåller fyra delar:

 • Quiz i klassrummet – Vem bestämmer vad?
    Quizet ger eleverna inblick i vilken typ av beslut som fattas i EU respektive på nationell nivå.
 • Övningsuppgift 1 – Fångarnas dilemma
    Med hjälp av spelteori visar vi hur handel och samarbete över nationsgränser kan skapa bestående fred.
 • Övningsuppgift 2 – Vem tjänar på handel?
    Utifrån teorin om komparativa fördelar förklarar vi varför länder tjänar på att handla med varandra.
 • Diskussionsuppgifter
    Öppna diskussionsuppgifter om hur EU-samarbetet påverkar Sveriges ekonomi, freden i Europa och möjligheterna att stoppa klimatförändringarna.

Du kan ladda ner eller beställa hem EU från Eduna här