Patent

Ensamrätt till uppfinning, till exempel konstruktion, sammansättning eller tillverkningsmetod för viss produkt. Patent söks hos varje patentmyndighet i varje land, i Sverige söks det hos Patent- och registeringsverket (PRV).