Kontakt

Det är vi som jobbar på Ekonomifakta. Om du vill komma i kontakt med oss, tveka inte att skicka e-post eller ringa.

Fredrik Carlgren

Chef
Ekonomi, skatter, offentlig ekonomi
energi och miljö

Isabelle Galte Schermer

Arbetsmarknad, utbildning och forskning,
sociala medier, skolmaterial

Angelina Mattsson

Företagande, företag inom välfärdssektorn

Erik Bruno

Bokningsansvarig föreläsningar