Kontakt

Det är vi som jobbar på Ekonomifakta. Om du vill komma i kontakt med oss, tveka inte att skicka e-post eller ringa.

Katarina Wagman

Chef
Företagande, arbetsmarknad, miljö och klimat

Jacob Öljemark

Nationalekonom
Ekonomi, utbildning & forskning och offentlig ekonomi, energi, miljö

Simon Torstensson

Nationalekonom
Skatter, regional statistik, offentlig ekonomi

Anton Axelsson

Bokningsansvarig föreläsningar, föreläsare