Kontakt

Det är vi som jobbar på Ekonomifakta. Om du vill komma i kontakt med oss, tveka inte att skicka e-post eller ringa.

Fredrik Carlgren

Chef
Ekonomi, skatter, offentlig ekonomi
energi och miljö

Christian Holmström

Företagande, företag inom välfärdssektorn,
energi och miljö

Isabelle Galte Schermer

Arbetsmarknad, utbildning och forskning,
sociala medier, skolmaterial

Anton Axelsson

Bokningsansvarig föreläsningar, föreläsare