Ränta

Priset på pengar, vanligen uttryckt i procent av totalbeloppet. Ränta kan i praktiken t.ex. vara den avkastning man får på insatta pengar eller det pris man betalar för att låna pengar. Räntan kan vara fast eller rörlig.