Platt skatt

(eng. flat tax) Innebär en skatt i procent som är lika stor oavsett inkomstens storlek. Se också proportionell skatt.