Nettolön

Lön efter skatt. Nettolön ska inte förväxlas med disponibel inkomst, som både inkluderar kapitalinkomster, realisationsvinster och bidrag efter skatt.