Kostnad

En utgift som knyts till en viss period, vid brukandet av resurser. Inom samhällsekonomin värdet av de produktionsfaktorer som krävs vid produktionen av vara eller tjänst.