Stridsåtgärd

Arbetsmarknadens parter, det vill säga fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, kan ta till stridsåtgärder för att få igenom krav när de förhandlar om nya löneavtal. Strejk, blockad eller lockout är exempel på stridsåtgärder. Stridsåtgärder är i princip bara lagliga om parterna befinner sig i avtalslöst tillstånd, när det hittills gällande kollektivavtalet löpt ut och ett nytt avtal inte ännu har träffats. Resten av tiden råder det arbetsfred, vilket är själva syftet med att träffa kollektivavtal