Varor

Tillgång som tar fysisk form, till skillnad från tjänster. Kallas också produkter.