TTIP

Frihandelsavtal som förhandlas mellan EU och USA.