Rotationsenergi

Rotationsenergi är den lagrade rörelseenergin i de roterande massorna i ett elektriskt system. De roterande massorna består framför allt av generatorer hos exempelvis kärnkraft och vattenkraft.