EBITA

Engelsk term som anger resultat före skatt, ränta och goodwillavskrivningar. Används för att jämföra resultat mellan bolag.