Ekonomifakta
Loading

Inflation

Inflationen enligt KPIFKPIF: uppgick till 1,3 procent i juni. KPIFKPIF: exklusive energienergi: minskade från 3,0 procent i maj till 2,3 procent i juni.

Läs mer om inflation

Skattekvot

Uppgången i skattekvoten inleddes redan under 1930-talet, men det var först under 1960-talet och framför allt de efterföljande decennierna som Sverige började framstå som ett högskatteland. I början av 2000-talet tenderade skattekvoten att sjunka något.

Läs mer om skattekvot
  • Räkna ut din skatt
  • Din marginalskatt
  • Räkna på inflationen
  • Jämför skatten mellan länder
Loading

Sakområden

På hemsidan finns det över 850 artiklar och faktasidor. Sidorna är fördelade utifrån tio sakområden; makroekonomimakroekonomi:, skatt, arbetsmarknad, finansiell ekonomi, företagande, offentlig ekonomi, utbildningutbildning: och forskning, klimatklimat: och miljömiljö:, nationalekonomisk teori samt regional statistik. Det finns även två fokusområden med fördjupningar inom energienergi:- och EUEU:-frågor.