Europeiska centralbanken

Europeiska centralbanken, ECB, är centralbanken för euroområdet. Det är ECB som har ansvaret att forma och besluta om penningpolitiken i euroområdet enligt föreskrifterna i EU-fördraget. Främsta målet för penningpolitiken är prisstabilitet. ECB har ett inflationsmål på strax under 2 procent i genomsnitt per år. Högsta beslutande organet i ECB är ECB-rådet. Det är ECB-rådet som beslutar om utformningen av penningpolitiken samt eventuella ränteförändringar. ECB-rådet består av 6 ledarmöter och centralbankscheferna för de centralbanker som ingår i euroområdet. De beslut som tas verkställs sedan av de nationella centralbankerna. ECB ingår, tillsammans med alla centralbankschefer i EU, i Europeiska Centralbankssystemet (ECBS).