Kooperativ

En företagsform som kännetecknas, dels av att varje medlem/ägare oavsett ekonomisk insats bara har en röst vid beslut om företagets verksamhet, dels av att medlemmarna utöver ägarinsatsen också deltar ekonomiskt i företaget på annat sätt. I producentkooperativ är medlemmarna olika personer som tillskjuter och säljer råvaror. I konsumetkooperativ är medlemmarna konsumenter som genom att bli medlemmar också får möjlighet att få en viss procent tillbaka på alla inköp som gjorts under året, så kallad återbäring.