Forward

Ett finansiellt instrument, eller ett värdepapper, som utgör en form av terminskontrakt. Avräkning sker först i samband med lösendagen, dvs du får vänta till efter lösendagen på att få vinsten utbetald.