MAI

Multilateral Agreement on Investment. Ett multilateralt investeringsavtal som höll på att förhandlas fram inom OECD 1995-1998 men som inte gick igenom då förhandlingarna upphörde när Frankrike drog sig ur oktober 1998. Enligt avtalsutkastet skulle medlemsländerna behandla utländska investerare enligt samma principer som gäller för den internationella varuhandeln: insyn i lagstiftning, nationell behandling och mest-gynnade-nationsbehandling.